Zapisi o Vertovcu

Zapisano v Novicah, 5. prosenca 1884: 

Zdej pa je to vse drugači. Naši pridni bravci, razjasnjeni po gospod Vertovčevi Kmetijski kemiji, niso več nevedni kmetje, ki brez pomislika zemljo obdelujejo, ampak oni so umni kmetovavci postali, ki vejo, zakaj to tako in ne drugači storiti morajo, in ki tudi spoznajo, zakaj se to tako in drugači ne godi.

Gospod Vertovc so s svojo neprecenljivo Kemijo tako rekoč kvas postavili, ki bo slovensko kmetijstvo kvišku gnal, de bo veselo kipelo in na vse strani veliko dobička prineslo. Zdej nam je lahko od marsiktere potrebne reči govoriti, od ktere popred nismo mogli ne besedice ziniti, ker bi nas kmetje ne bili razumeli. Tudi pripravnih besedi imamo zdej za potrebo, kterih nam je poprej manjkalo, in omikani kmetovavci te besede zdej umejo. Po vsim tem se je tedej – Bog naj bo zahvaljen – nova doba slovenskiga kmetijstva pričela!