Dan reformacije, praznik slovenskega knjižnega jezika

datum: 30.10.2014

kategorija: novice

31. oktobra Slovenci praznujemo pomemben praznik – na ta dan obeležujemo rojstvo slovenskega knjižnega jezika. Trubarjev Katekizem, ki mu je dodal še Abecednik, sta prvi knjigi v knjižni slovenščini, sta pa tudi temelj narodove zavesti.

Primož Trubar je zaznamoval tudi našo deželo – leta 1563 je pridigal v Vipavskem Križu.

Na Vipavskem pa smo letošnje leto poklonili Matiji Vertovcu, ki je prvi v slovenskem jeziku zapisal strokovne knjige o kmetijstvu, še posebej o vinogradništvu. Prav letos namreč mineva 230 let od rojstva našega pomembnega rojaka, pa tudi 170 let od začetka izhajanja Vinoreje za Slovence v Kmetijskih in rokodelskih novicah.

Trubar in Vertovec nista sodobnika, živela sta nekaj stoletij narazen, pa vendar imata veliko skupnega. Predvsem prizadevanje za lastno samozavest svojega naroda. Trubar je svoje poslanstvo udejanil s prvo slovensko knjižno besedo. Vertovec pa je s pomočjo teh knjižnih besed Slovence učil bolje delati, zato, da bodo bolje živeli.

Hvala Trubarju, Vertovcu in vsem ostalim pomembnim Slovencem, ki so z lastnim prizadevanjem in trudom prispevali k rasti našega naroda. Trubarju se bomo poklonili na praznični 31. oktober. Matiji Vertovcu pa na letošnjem 14. pohodu po Vertovčevih poteh, prvo nedeljo po martinovi nedelji, 16. novembra 2014.

Matiji Vertovcu pa bo posvečena tudi kmetijska oddaja na Radio Koper v nedeljo, 2. 11. 2014, zjutraj, vabljeni k poslužanju.