Spletna stran Vertovčevo leto je zaživela

datum: 28.01.2014

kategorija: novice

Vertovčevo leto je podprto s spletno stranjo, na kateri se bodo zbirale vse aktualne informacije, pa tudi zapisi o Vertovcu. Izdelalo jo je podjetje Arctur iz Nove Gorice. Organizatorji Vertovčevega leta se podjetju najlepše zahvaljujemo, saj bomo s pomočjo spletne strani lahko predstavljali naše delo, predvsem pa delo Matije Vertovca, ki bo tako dostopno prav vsem.

Delo Matije Vertovca je premalo poznano Slovencem, čeprav je mnogo njegovih nasvetov in naukov še kako uporabnih tudi za današnji čas. Zato naj bo letošnje leto leto novih odkrivanj širine delovanja Matije Vertovca. Pri tem nam bo v pomoč spletna stran, kjer bomo poskušali zbrati čim več zanimivosti iz življenja in dela tega pomembnega vipavskega rojaka, ki si je tako prizadeval za dobrobit Slovencev. Hkrati pa bo to sodobna pot za pretok vseh aktualnih informacij.

Hvala podjetju Arctur za tako urgentno podporo.